ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА ЕООД
за нас кабинети

Предмет на дейност на ДКЦ І "Св. Клементина - Варна" ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

Центърът разполага с 21 специализирани кабинета в които работят общо 83 медицински специалиста. От тях 31 лекари с различни медицински специалности и 52 специалиста с колежанско образование (мед. сестри и акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и кинезитерапевти).

В началото на месец декември 2013г. в гр.Вълчи Дол, обл.Варна предстои разкриване на нов адрес на ДКЦ I, като на територията на обекта ще се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и лабораторни изследвания.

В ДКЦ I се провеждат скринингови прегледи по проект "СПРИ и се прегледай", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Лечебното заведение стартира участие и в Проект “Студентски практики”, който се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

телефони за връзка
Тел. централа: 052/603-802
Регистратура: 052/603-802
вътр.111 и 166
Управител: 052/613-106
Главна мед. сестра: 052/918-780
Главен счетоводител: 052/614-526
Координатор админ. дейнос: 052/91 87 81
Инспектор здраве: 052/91 87 81
Неотложен кабинет:052/613-100, 052/613 105
 • Акушерство и гинекология
 • Съдебна медицина
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Детска алергология
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Powered by
catalog.bg catalog.bg point.bg etel.bg