ДКЦ І Св. Клементина-Варна ЕООД
   
за нас МОРСКИ ЛИЦА Seafarers

Предмет на дейност на ДКЦ І "Св. Клементина - Варна" ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

Центърът разполага с 21 специализирани кабинета в които работят общо 83 медицински специалиста. От тях 31 лекари с различни медицински специалности и 52 специалиста с колежанско образование (мед. сестри и акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и кинезитерапевти).

В началото на месец декември 2013г. в гр. Вълчи Дол, обл.Варна бе разкрит нов адрес на ДКЦ I, като на територията на обекта се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и лабораторни изследвания.

В ДКЦ I се провеждат скринингови прегледи по проект "СПРИ и се прегледай", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Лечебното заведение участва и в Проект “Студентски практики”, който се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

телефони за връзка

Списък на телефонни номера на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД

052/ 601 289 Входяща централа ДКЦ I
052/ 601 295 Входяща централа ДКЦ I
052/ 603 241 Входяща централа ДКЦ I
052/ 603 802 Входяща централа ДКЦ I
052/ 613 100 Дежурен кабинет
052/ 613 105 Дежурен кабинет
0513/ 12234 Регистратура – гр.Вълчи Дол
052/ 603 801 Управител
052/ 614 526 Гл. счетоводител
052/ 918 780 Гл. медицинска сестра
052/ 614 526 Административен секретар
052/ 918 779 Касиер-счетоводител
052/ 918 781 Ръководител административна дейност
052/ 918 781 Системен администратор
052/ 613 106 Асистент офис приемна управител
052/ 918 772 Организатор стопанска дейност
052/ 918 772 Специалист човешки ресурси

 кабинети

 • Акушерство и гинекология
 • Съдебна медицина
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Детска алергология
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Powered by
catalog.bgcatalog.bg point.bg etel.bg