ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА ЕООД
за нас кабинети

Предмет на дейност на ДКЦ І "Св. Клементина - Варна" ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

Центърът разполага с 21 специализирани кабинета в които работят общо 83 медицински специалиста. От тях 31 лекари с различни медицински специалности и 52 специалиста с колежанско образование (мед. сестри и акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и кинезитерапевти).

В началото на месец декември 2013г. в гр. Вълчи Дол, обл.Варна бе разкрит нов адрес на ДКЦ I, като на територията на обекта се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и лабораторни изследвания.

В ДКЦ I се провеждат скринингови прегледи по проект "СПРИ и се прегледай", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Лечебното заведение участва и в Проект “Студентски практики”, който се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

телефони за връзка

Списък на телефонни номера на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД

0896 644 766
052/ 603 801
д-р Иван Иванов – управител
0895 640 351
052/ 614 526
Сашка Козарева – гл. счетоводител
0895 640 352
052/ 918 780
Милена Димитрова – гл. медицинска сестра
0879 600 948
052/ 614 526
Дамяна Стоянова – административен секретар
0895 640 354
052/ 918 779
Атанаска Димова – касиер-счетоводител
0895 640 360
052/ 918 781
Людмила Иванова – счетоводител
0896 644 765
052/ 918 781
Миряна Йорданова – ръководител административна дейност
0895 640 361
052/ 918 781
инж.Мирена Парушева – системен администратор
0894 625 488
052/ 613 106
Магдалена Спасова – асистент офис
0894 380 515
052/ 918 772
Мария Великова – организатор стопанска дейнст
052 918 772Юлияна Захариева – специалист човешки ресурси
0895 640 356Дамян Динев – охранител
0895 640 357Йорданка Колева – електротехник
0895 640 358Стоян Стоянов – шофьор
0894 496 269Христо Попов – шофьор
0879/600947Надежда Николова – оператор въвеждане на данни – гр.Вълчи Дол
0513/ 12234Регистратура – гр.Вълчи Дол
052/ 601 289Входяща централа ДКЦ I
052/ 601 295Входяща централа ДКЦ I
052/ 603 241Входяща централа ДКЦ I
052/ 603 802Входяща централа ДКЦ I
052/ 613 098 Изходяща централа ДКЦ I
052/ 613 100 Дежурен кабинет
052/ 613 105 Дежурен кабинет
052/ 918 773 Изходяща централа ДКЦ I
052/ 918 774 Изходяща централа ДКЦ I
052/ 918 775Изходяща централа ДКЦ I
052/ 918 776 Изходяща централа ДКЦ I
052/ 918 777 Изходяща централа ДКЦ I
052/ 918 778 Изходяща централа ДКЦ I
 • Акушерство и гинекология
 • Съдебна медицина
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Детска алергология
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Powered by
catalog.bg catalog.bg point.bg etel.bg