Доброволни здравноосигурителни фондове

В лечебното заведение се приемат пациенти
– по Здравна каса,
– кешово,
– както и по договори с доброволни здравноосигурителни
   компании, които са следните:

  ОЗОФ "Доверие" ЗАД АД

  ЗК "Медико 21" АД

  ЗК "Уника Живот" АД

  ЗК "България Иншурънс" АД

  ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД

  ЗД "Съгласие" АД

  "Европейска здравна и осигурителна компания" ЗАД

  „Дженерали закрила здравно осигуряване” АД

  „Животозастрахователен институт” АД

  „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД (FI Health)

НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ