ДКЦ І Св. Клементина-Варна ЕООД

   

       МОРСКИ ЛИЦА SEAFARERS      Лаб. Резултати      ОФЕРТОМАТ    ЦЕНОРАЗПИС

 Контакти 


 

====================================================================

ДКЦ 1 „Света Клементина – Варна“ ЕООД е най-голямото лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ на територията на град Варна. Намира се в центъра на града до Централна поща, което осигурява изключително лесен достъп с всички видове транспорт. ДКЦ 1 – Варна е първото лечебно заведение във Варна, което е акредитирано  с международен сертификат по качество ISO 9001:2015. В лечебното заведение работят 40 лекари – специалисти, в т.ч. хабилитирани лица.

Предмет на дейност на ДКЦ І "Св. Клементина - Варна" ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

Лечебното заведение  обслужва своите пациенти чрез направления по НЗОК, платени прегледи и чрез доброволни здравноосигурителни фондове. В лечебното заведения Вие можете да извършите прегледи при лекари – специалисти по: Вътрешни болести, Гастроентерология, Ортопедия, Очни болести, Кожни болести, АГ, Ендокринология, Нервни болести, Нефрология, Кардиология, УНГ, Педиатрия, Клинична и детска алергология, Психиатрия, Клинична хематология, Хирургия, Пулмология, Физиотерапия и Урология.  Нашите лекари извършват голям брой специализирани и високоспециализирани дейности.  В лечебното заведение са разкрити и сектор „Физиотерапия“, където се осъществява кинезидиагностика, кинезитерапия, рефлексотерапия, лечебна физкултура, светло- и електролечение, а в  сектора по „Образна диагностика“ Вие можете да  извършите всички видове рентгенографии и скопии, иригография, ехографии и мамографии, КТ (скенер). В ДКЦ 1 са разкрити и следните функционални кабинети: кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране; кабинет за функционално изследване на дишането (спирометрия) и  кабинет за аудиометрия.

ДКЦ 1 - Варна разполага с Клинична, Вирусологична и Микробиологична  лаборатория.  Там се извършват всички видове специализирани и високоспециализирани изследвания, в т.ч. туморни маркери за рак на яйчниците и на млечната жлеза, PSA и др.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

През 2020г. е разкрит сектор "Физиотерапия и рехабилитация" на адрес гр.Варна  СО "Ален мак" №513 хотел Регина.

телефони за връзка

Списък на телефонни номера на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД

052/ 603 802

Регистратура ДКЦ I 

от 8:30-17ч.

052/ 603 241 Входяща централа ДКЦ I
052/ 601 289 Входяща централа ДКЦ I
052/ 613 100 Входяща централа ДКЦ I
052/ 613 106

Входяща централа ДКЦ I

052/ 603 801 Управител
052/ 614 526 Гл. счетоводител
052/ 918 780 Гл. медицинска сестра
052/ 614 526 Административен секретар
052/ 918 779 Касиер-счетоводител
052/ 918 781 Ръководител административен отдел
052/ 918 781 Системен администратор
052/ 918 772 Специалист човешки ресурси

 кабинети

 • Акушерство и гинекология
 • Съдебна медицина
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Детска алергология
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ